Навчально-методична робота

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 

Методичні рекомендації щодо оформлення змісту магістерського проєкту зі спеціальності «Журналістика» освітнього рівня (другого) магістерського

Методичні рекомендації щодо оформлення змісту бакалаврського проєкту зі спеціальності «Журналістика» освітнього рівня (першого) бакалаврського 2023 р.

Відеорекомендації зі створення магістерського проєкту (за матеріалами науково-методичного семінару "Проєктна діяльність в роботі журналіста")


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАlogo np 
061.00.01 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

061.00.01 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти (редакція 2023)
061.00.01 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти

061.00.04 Медіакомунікації другого (магістерського) рівня вищої освіти (редакція 2023)
061.00.04 Медіа-комунікації другого (магістерського) рівня вищої освіти 

061.00.01 Журналістика першого (бакалаврського рівня вищої освіти (2017)

 
logo op

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
061.00.01 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

061.00.01 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти (редакція 2023)
061.00.01 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти

061.00.04 Медіакомунікації другого (магістерського) рівня вищої освіти (редакція 2023) 
061.00.04 Медіа-комунікації другого (магістерського) рівня вищої освіти

061.00.01 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2017)

 

 


Обговорення змін до ОП Журналістика. Протоколи засідань кафедри

Обговорення змін до ОП Журналістика / бакалавр зі студентами та випускниками

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЖУРНАЛІСТИКА (БАКАЛАВРАТ)

ЖУРНАЛІСТИКА (МАГІСТРАТУРА)

МЕДІА-КОМУНІКАЦІЇ (МАГІСТРАТУРА)

Факультет у соціальних мережах