Навчально-методична робота

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи (проєкту) для здобувачів ОП «Журналістика» та ОП «Медіакомунікації» другого (магістерського) освітнього рівня 

Теми кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів (другого) магістерського рівня ОПП «Журналістика»

Теми кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів (другого) магістерського рівня ОПП «Медіакомунікації»

Методичні рекомендації щодо оформлення змісту бакалаврського проєкту зі спеціальності «Журналістика» освітнього рівня (першого) бакалаврського 2023 р.

Відеорекомендації зі створення магістерського проєкту (за матеріалами науково-методичного семінару "Проєктна діяльність в роботі журналіста")


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАlogo np 
061.00.01 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2020)

061.00.01 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти (редакція 2023)
061.00.01 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти

061.00.04 Медіакомунікації другого (магістерського) рівня вищої освіти (редакція 2023)
061.00.04 Медіа-комунікації другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

 
logo op

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
061.00.01 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2020)

061.00.01 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти (редакція 2023)
061.00.01 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти

061.00.04 Медіакомунікації другого (магістерського) рівня вищої освіти (редакція 2023) 
061.00.04 Медіа-комунікації другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

 


Обговорення змін до ОП Журналістика. Протоколи засідань кафедри

Обговорення змін до ОП Журналістика / бакалавр зі студентами та випускниками

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЖУРНАЛІСТИКА (БАКАЛАВРАТ)

ЖУРНАЛІСТИКА (МАГІСТРАТУРА)

МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ (МАГІСТРАТУРА)

Факультет у соціальних мережах