Контакти

(044) 485-21-19

 kmj.fj@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка,13-Б, каб. 117

Google-Scholar-logo Профіль кафедри у Google Scholar

fb iconПрофіль кафедри у Facebook

Неформальна освіта

Неформальна освіта — це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Закон України «Про освіту»

Здобувачі освітньої програми 061.00.05 Міжнародна журналістика можуть претендувати на зарахування результатів своєї неформальної освіти. Це можуть бути онлайн-курси (англ. МООС) на освітніх платформах Prometeus, EdEra, Cursera, edX, FutureLearn, Khan Academy, MIT Open Courseware, Udacity. Для цього зміст онлайн-курсу має відповідати змісту фахового спрямування, він повинен мати приблизно такий же обсяг (кількість кредитів), як і вибіркові навчальні дисципліни. Враховуватимуться ті онлайн-курси, які здобувач пройшов під час навчання за освітньою програмою та які завершилися отриманням відповідного документу (сертифікату).

За бажанням студента додатково вивчені дисципліни (модулі) можуть бути включені до його індивідуального навчального плану. Вони будуть зазначені у додатку до диплома поряд із іншими дисциплінами, які студент опанував під час навчання за відповідною освітньою програмою. Для визнання результатів навчання на онлайн-курсах потрібно подати завідувачу кафедри міжнародної журналістики (каб. 117) заяву та документ (сертифікат, диплом тощо), що підтверджує факт та результати навчання.

Факультет у соціальних мережах