Наукова робота

 

 

Основні пріоритети наукової роботи
професорсько-викладацького складу кафедри

  • Проведення наукових, науково-практичних досліджень, написання наукових статей за їх результатами
  • Проведення наукових, науково-практичних заходів
  • Участь у роботі всеукраїнських і міжнародних наукових і практичних конференцій, семінарів, круглих столів, у діяльності наукових товариств, асоціацій теоретиків і практиків реклами та зв’язків з громадськістю
  • Залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи
  • Пошук джерел фінансування вищеназваних видів діяльності

 

2 1

Видання кафедри

Автор: Вернигора Світлана Миколаївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

      У практичному посібнику викладено теоретичний матеріал та прикладні завдання до блоку дисциплін "Технології виробництва та розміщення рекламного продукту: Технології виробництва радіореклами, Технології виробництва телереклами" для студентів 2 курсу освітньої програми 061.00.02 "Реклама і зв'язки з громадськістю" Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка з метою формування у них знань про рекламний продукт, обов’язки фахівця у виробничому процесі радіореклами та телереклами, здобуття практичних навичок виробництва та розміщення реклами на радіомовленні і телебаченні. Зокрема, розглянуто базову термінологію, особливості та етапи продукування реклами на радіомовленні та телебаченні; запропоновано лабораторні роботи (відповідно до навчального плану та робочих програм), що відповідають практико-орієнтованим цілям підготовки фахівця з реклами і зв'язків громадськістю.

Вітаємо колегу!

PageBookVenigora

 

 

Видання попередніх років

Vidanya afansiev history pr Vidanya kurban inform war Vidanya kurban pr Vidanya Piskorska role marketing Vidanya kurban model PR Vidanya novohatko nimcy Vidanya novohatko shevchenko Vidanya soc com Vidanya kurban neyro Vidanya soc com Vidanya Novohatko Cultura Vidanya abetka Vidanya Piskorska Ukr Pol Vidanya Piskorska sila Vidanya Piskorska inform bezp

 

 

2 1Плани та результати наукової діяльності кафедри

 
2 1

Факультет у соціальних мережах