Англомовний гурток “FACT, FICTION, OPINION”

Керівник гуртка: доцент Харченко О. В. 

Першим кроком у започаткуванні гуртка було створення студентського журналістського проєкту – колонки Fiction/Opinion column в університетській газеті Грінченко-інформ.

Протягом 2019-2021 років на сторінках колонки Fiction/Opinion article було надруковано близько 1000 студентських публікацій. 

Мета: поглибити компетентність: здатність вільно спілкуватися іноземною мовою в професійній діяльності.

Завдання:

  • налагодження міжнародних контактів;
  • участь у міжнародних студентських проєктах;
  • написання англомовного журналістського контенту;
  • створення англомовного контенту в жанрі літературної журналістики;
  • створення професійного портфоліо англійською мовою.

Форми роботи:

  • розсилка актуальної інформації членам гуртка;
  • залучення зарубіжних професіоналів для проведення майстер-класів;
  • тематичні семінари, кругли столи тощо;
  • журналістські публікації.

ЧЛЕНИ ГУРТКА (2021р.)

ЧЛЕНИ ГУРТКА 

РОЗКЛАД РОБОТИ ГУРТКА

Факультет у соціальних мережах