Контакти

(044) 485-21-19

 kmj.fj@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка,13-Б, каб. 117

Google-Scholar-logo Профіль кафедри у Google Scholar

fb iconПрофіль кафедри у Facebook

Навчально-методичні видання

Zrazhevska 6Теорія медіа та суспільства : навчальний посібник

Автор: Зражевська Ніна Іванівна

Рік: 2022

Навчальний посібник з дисципліни «Теорія медіа та суспільства» призначений для вивчення основних теоретичних концепцій, що поєднують суспільство з медійною сферою, розкривають тісний зв'язок між розвитком суспільства й уявленнями про те, яку роль відіграють медіа у процесі соціокультурної динаміки й духовного розвитку. У посібнику послідовно розглянуті методи, методології, теорії медіадосліджень, основні теорії суспільства, медіа і культури, класифікація теорій медіа. Посібник складається з восьми розділів, запитань та завдань для самоконтролю і літератури (основної та додаткової) до кожного з них, також додаються підсумкові тести, запитання та завдання для підсумкового контролю, рекомендована література.
Для студентів, викладачів, науковців, які цікавляться теоріями медіа та суспільства в контексті масової культури, теорії комунікації, соціології масових комунікацій.
ISBN 978-617-658-029-4
 
Попередній перегляд
 

Kolektyv monograph v druk NEWІнтернет-журналістика: Комунікативні маркери: Навчально-методичний посібник

Автори: Досенко Анжеліка Костянтинівна, Погребняк Інга Василівна

  • Рік: 2020

Навчально-методичний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Журналістика». Подано загальні відомості про інтернет- журналістику, основні поняття комунікативних маркерів та класифікацій соціально-комунікаційних одиниць. Описано комунікацію в інтернеті загалом, а саме у блогосфері, соціальних мережах та у сфері функціонування аматорських медіа.

ISBN 978-611-01-1723-4

 

Попередній перегляд 

   

cover masovi komunikМасові комунікації : Навчальний посібник

Автор: Терещук Віталій Іванович

Рік: 2017

Розкриваються сучасні підходи до змісту та особливостей масових комунікацій як сфери діяльності. Дається огляд структурних елементів масовокомунікаційних процесів. Особлива увага приділена проблемі аналізу масових комунікацій.
Для студентів, що опановують фах інформаційної аналітики. Також може становити інтерес для студентів, аспірантів та фахівців, що працюють у сфері соціальних комунікацій, та інших галузей, в яких приділяється увага вивченню масовокомунікаційних процесів.
ISBN 978-966-170-011-5 
 
Попередній перегляд
 

cover Analit zhanry jurnАналітичні жанри журналістики: тексти лекцій

Автор: Карась Максим Анатолійович

Рік: 2017

Для студентів інститутів та факультетів журналістики університетів, журналістів-практиків.

 

 

 


 

Kolektyv monograph v druk NEW

Історія зарубіжної журналістики ХХ століття. Конспект лекцій

Автор: Карась Максим Анатолійович

Рік: 2015

Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Журналістика». У ньому стисло і сконденсовано викладено основний програмний матріал відповідного розділу (модуля) дисципліни «Історія зарубіжної журналістики».

 

 

 


Zrazhevska 4Комунікаційні технології: лекції 

Автор: Зражевська Ніна Іванівна

Рік: 2010

Комунікаційні технології — дисципліна, що вивчає різні техніки впливу на аудиторію, починаючи з організації комунікативного простору, створення візуальних образів, міфів і закінчуючи політичними, кризовими технологіями, івенто-менеджментом, а також технологіями конструювання реальності, медіації, ведення інформаційних війн.

Курс лекцій призначений для студентів і магістрантів напрямку соціальні комунікації, а також для всіх, хто цікавиться комунікаційними технологіями.
ISBN 978-966-493-104-2

 

 


coverОснови теорії мовної комунікації: навчальний посібник

Автори: Семенюк Олег Анатолійович, Паращук Валентина Юліївна

Рік: 2010

Мовна комунікація є складною інформаційно-знаковою системою, у якій взаємодіють індивідуальні, національні, інтернаціональні мовні компоненти. Функціонування цієї системи має історичну і соціально-культурну зумовленість. У центрі її — людина, що творить мовлення як цілеспрямовану дію. Уміння спілкуватися є винятково важливою людською компетенцією, однією з передумов досягнення успіху в будь-якій справі. Розвинена мовна особистість знає й ефективно використовує лінгвістичні, соціолінгвістичні, прагматичні аспекти комунікації, правила комунікативної поведінки в різних ситуаціях.
Виробленню належної мовної культури покликаний сприяти матеріал пропонованого навчального посібника, адресованого передусім студентам вищих навчальних закладів. Корисний він буде вчителям-філологам, журналістам, фахівцям із реклами і паблік рілейшнз, усім, для кого ефективне спілкування є засобом досягнення особистісної та ділової мети.
ISBN 978-966-580-328-7

 

 Інформація на сайті видавництва

 


Zrazhevska 3Словник термінів з соціальної психології для журналістів

Автор: Зражевська Ніна Іванівна

Рік: 2010

У науково-популярному словнику представлені найбільш вживані терміни з соціальної та індивідуальної психології, обґрунтовано використання їх у професійній діяльності представників засобів масової інформації.
Словник призначено для журналістів, видавців, спеціалізацію галузі соціальної комунікації, а також усіх, хто цікавиться проблемами соціальної психології.
ISBN 978-966-493-313-8
  

Zrazhevska 2Теорія інформації: комунікативний аспект: Методичні рекомендації до спецкурсу

Автор: Зражевська Ніна Іванівна

Рік: 2008

Спецкурс призначений для ознайомлення студентів з основними підходами до соціокультурної дійсності в аспекті теорії інформації.
Теоретичні й методологічні аспекти зіставляються й доповнюються відповідними положеннями традиційних фахових наук: соціології, теорії журналістики, теорії видавничої справи, теорії масової комунікації, психології та ін. Спецкурс побудовано переважно на класичних працях відповідних наук, вивчення яких сприятиме підвищенню культурно-освітнього рівня студентів. Водночас до переліку програмних творів включено низку спеціальних теоретичних праць, розрахованих на високий фаховий рівень. Вивчення спецкурсу сприятиме підвищенню знань студентів та розвитку аналітичного, організаційного рівнів фахівців у галузях видавничої справи, ЗМІ, реклами та PR.
ISBN 978-966-493-081-6

 


Zrazhevska 1Масова комунікація і культура: Лекції

Автор: Зражевська Ніна Іванівна

Рік: 2006

У книжці висвітлюються проблеми взаємовідношення масової інформаційної діяльності та сучасної культури. Акцент зроблено на формуванні сучасними ЗМІ нових загальнокультурних універсальних категорій, які змінюють культурну парадигму і тип сучасного інформаційного дискурсу. Цей новосформований дискурс змінює тексти 3MI, формуючи одночасно і новий тип сприйняття дійсності сучасною людиною.
Книжка дозволяє розширити і поглибити знання, отриманні на заняттях з таких курсів, як «Теорія інформації», «Теорія масової комунікації», «Психологія мас», «Соціологія громадської думки» і орієнтована на студентів і аспірантів, що вивчають журналістику у зв’язку з політологією, культурологією, психологією.
ISBN 966-8756-62-2
 


 

Факультет у соціальних мережах