Міжнародна діяльність

27.02.2023 16.06.22 REC

У лютому 2023 року докт. філол. наук, проф. кафедри В.Л. Іващенко, канд. наук. із соц. комунікацій В.Є. Сошинська, канд. пед. наук К.Є. Балабанова стали членами Європейської асоціації комунікативних досліджень та освіти (ECREA).


Участь викладачів Інституту журналістики в міжнародному проєкті

"Фінська підтримка реформи української школи" ("Навчаємось разом") 

 

madryd15 грудня 2021 року виголошено подяку старшому викладачеві кафедри видавничої справи І.В. Женченку за розроблення освітнього контенту та проведення онлайн-курсу "Осіння школа творців сучасних освітніх матеріалів для Нової української школи" в межах міжнародного проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" («Навчаємося разом» / «Learning together»), який триває з 2018 року за підтримки Українського інституту розвитку освіти, МОН України, Міністерства закордонних справ Фінляндії та Європейської Комісії. 


Підписано угоду про готовність взяти на себе зобов'язання щодо отримання статусу спостерігача в системі ELEXIS

 У серпні 2021 року Інститут журналістики підписав Угоду про готовність взяти на себе зобов’язання щодо отримання статусу спостерігача в системі ELEXIS (Європейська лексикографічна інфраструктура – Угода про грант No 731015 – HORIZON 2020), яку представляє Інститут Йозефа Стефана(Словенія). У межах угоди заплановано створення е-словника «Лексичний мінімум медіазнавця», над яким працюють викладачі Інституту. Координатор проєкту – доктор філологічних наук Вікторія Іващенко.


МІЖНАРОДНІ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ

 

Підписано  договір із Університетом Короля Хуана Карлоса (Іспанія, Мадрид) – Горбенко Г.В., Іващенко В.Л., Піскорська Г.А.

Підписано договір із Університетом Жирони (Іспанія) – Іващенко В.Л., Нетреба М. М.

Підписано Протокол про співпрацю з Міжнародною фундацією виборчих систем – Г.В. Горбенко, В.Л. Іващенко (професор кафедри).

Підписано договір про співпрацю з Сухумським державний університетом. –  В. І. Шпак (професор кафедри).

9 грудня 2021 року Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка було приєднано до Європейської асоціації підготовки журналістів (EJTA). 


МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЄКТИ

Міжгародний проєкт  «Фінська підтримка  української освіти “Навчаємось разом”» [експерт кластеру «Освітнє середовище» – Женченко І.В.] – проєкт триває, довідка. 

Проєкти Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів:

 • «Термінографічна бази даних TERM_IN. Слов’янська термінографія (1990–2017) = Terminographic Database TERM_IN. Slavic Terminography (1990–2017)» (вебсторінка на сайті ТК МКС: http://term-in.net/naukov-proekti/611/ ; http://term-in.net/en/naukov-proekti/612/) – [керівник і координатор: Іващенко В.Л.] – проєкт триває, довідка;
 • «Словник термінів термінознавства» (2019–2023) [керівник і координатор: Іващенко В.Л.] – проєкт триває;
 • «Зведений бібліографічний покажчик “Слов’янська термінографія (1990–2017”)»  керівник і координатор: Іващенко В.Л.] – проєкт триває.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Викладачі –

 1. Вернигора Н.М. Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за підтримки Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень (Університет Менделя в Брно, Чехія), Празька академія виконавських мистецтв (Чехія), Остравський технічний університет (Чехія)– сертифікат про підвищення кваліфікації. 
 2. Осмоловська О.А. Міжнародне науково-педагогічне стажування (180 год) у рамках проєкту «Eastern European Center of the Fundamental Researchers» (Mendel University in Brno, Чехія) – сертифікат про міжнародне стажування.
 3. Шпак В.І. Сертифікований міжнародний курс з наукового підвищення кваліфікації (стажування) європейського освітнього проєкту «Інноваційні методи та технології навчання: найновіше в європейській освітянській практиці» за напрямом – видавнича справа (Wyższa Szkoła Lingwistyczna у Ченстохово, Польща) – сертифікат про міжнародне стажування
 4. Хомінський С.Й. Стажування «Освіта і наука без кордонів». Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Республіка Польща), гуманітарний факультет, Люблінський науково-технологічний парк (Люблін, Республіка Польща), 1 жовтня 2017 р. – 28 лютого 2018 р. – сертифікат про міжнародне стажування.
 5. Іващенко В.Л. Міжнародне онлайн-стажування в Університеті Менделя в Брно, Академії виконавських мистецтв у Празі, Технічному університеті в Астраві за підтримки Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень (1.03–20.03.2021) – сертифікат про міжнародне стажування.
 6. Балабанова К. Є. Міжнародне стажування,  тема  «Features of the modern media prosumer in Ukraine and the world» (certificate 2548, 180 hours) Mendel University in Brno, Academy of Perfoming Arts in Prague, Technical University of Ostrava, Europinion Union від  20.03.2021. – сертифікат про міжнародне стажування.
 7. Масімова Л. Г. Міжнародне стажування,  тема  «Digital media projects in the field of creative industries»(certificate 2553, 180 hours)Mendel University in Brno, Academy of Perfoming Arts in Prague, Technical University of Ostrava, Europinion Union від  20.03.2021. – сертифікат про міжнародне стажування.

ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ

Виграно заявки на гранти:

 • Індивідуальний грант на безкоштовну стендову участь за програмою Frankfurt Kids 5.1/6.1. (Франкфуртська книжкова виставка = FRANKFURTER BUCHMESSE 2019) – [автор заявки та cтендовий учасник: Осмоловська О.А.].

  Індивідуальний грант – проєкт Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів «Термінографічна бази даних TERM_IN. Слов’янська термінографія (1990–2017) = Terminographic Database TERM_IN. Slavic Terminography (1990–2017)» (вебсторінка на сайті ТК МКС: http://term-in.net/naukov-proekti/611/ ; http://term-in.net/en/naukov-proekti/612/) [керівник і координатор: Іващенко В.Л.] – офіційний лист-підтвердження від координатора комісій при МКС проф., доктора наук Інституту славістики Яна Станіслава Словацької академії наук (Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV).

  Іващенко В.Л. – заявка та офіційний лист-запит стати спостерігачем ELEXIS (European Lexicographic Infrastructure) та отримати грант на виконання дослідницького проєкту «Лексичний мінімум медіазнавця» (2021);

На розгляді  заявки:

 • Осмоловська О.А.  –  колективний грант інклюзивний онлайн-медіахаб: Гранти “Море можливостей”, програма «Мріємо та діємо» (2021);
 • Іващенко В.Л. – заявка та офіційний лист-запит стати спостерігачем ELEXIS (European Lexicographic Infrastructure) та отримати грант на виконання дослідницького проєкту  «Лексичний мінімум медіазнавця» (2021);
 • Александрович М.В. – індивідуальний грант / Challenges for Independent Publishers in the USA and Ukraine: Commonalities and Differences = Проблеми незалежних видавництв у США та Україні: спільне й відмінне (програма імені Фулбрайта).

ІНШІ ВИДИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

Іващенко В.Л. 

 • як голова Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (ТК МКС) координує науково-дослідну роботу членів Комісії у 3-х міжнародних наукових проєктах;
 • організувала та провела онлайн-засідання ТК МКС 29.06.2020 (головування);
 • як головний редактор у співпраці з Інститутом хорватської мови та мовознавства підготувала вип. 3 міжнародного наукового журналу «Вісник Термінологічної комісії при МКС = Bulletin of the Terminology Commission under ICSS» (за 2019 р., вийшов у грудні 2020 р.) (Київ – Загреб);
 • працює у складі міжнародної ради часопису «Прилози» (Відділення мовознавства та літературознавства Македонської академії наук і мистецтв) та наукової ради Міжнародного центру антрополінгвістики і термінології у Вищій лінгвістичній школі у Варшаві.

 

Шпак В.І.   

 •  бере участь у розробленні  та реалізації програми спільного випуску наукових видань НАН ВО України і видавництва «GS Publishing servis» США.

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ

 1. Гостьова лекція проф., директора Інституту економіки Латвійської академії наук Ніни Лінде (Dr., asoc. Prof. Nina Linde, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta direktore, Baltijas Ontopsihologijas asociācijas prezidente) – 15.12.2020 для студентів 2 курсу спеціальності 061«Журналістика» освітніх програми «Видавнича справа та редагування» Інституту журналістики 
 2. Гостьова лекція доктора філософських наук, професора, завідувача відділу освіти Бакинського центру мультикультуралізму Ірини Олександрівни Куніної на тему «Мультикультуралізм медіа: україно-азербайджанські стосунки» (28.12.2020) – для студентів 1 курсу спеціальності 061«Журналістика» освітньої програми «Видавнича справа та редагування» Інституту журналістики.
 3. Гостьова лекція професора, радника Бакинського Міжнародного Центру Мультикультуралізму (державна установа Азербайджану) Тофігом Аббасовим на тему «Роль історичної правди в міжнародній комунікації» (25. 02. 21) для студентів 2-го курсу спеціальності 061«Журналістика» освітніх програми «Видавнича справата редагування» Інституту журналістики (викладачі: Т.С. Єжижанська, В.Л. Іващенко) та  студентів спеціальності «Журналістика» освітньої програми «Журналістика і міжкультурна комунікація» Волинського національного університету імені Лесі Українки (викладачі: О. В. Кошелюк і М. А. Рожило).
 4. Гостьова лекція професора Силезького університету Олександрою Синовець на тему «Why do social scientist need Facebook?»   (18. 03. 21) для студентів 5-го курсу спеціальності 061 «Журналістика» освітньої програми «Контент-продюсування цифрових медіапроєктів». 
 5. Гостьова лекція професора Софійського університету імені К. Охридського, доктор наук з маркетингових комунікацій Христо Кафтанджиєв на тему «Digital-комунікації у сфері реклами і зв’язків з громадськістю» для студентів Інституту журналістики (22.10.2021)
 6. У межах Міжнародного семінару «Стандарти журналістики в епоху цифрових медіа. Репортерська робота», який організувала Національна спілка журналістів України (НСЖУ) у співпраці з Литовською спілкою журналістів за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, здобувачі ОП «Контент-продюсування цифрових медіапроєктів» взяли участь в семінарі провідного литовського фотокореспондента, журналіста видання «15min» – Відмантаса Балкунаса.

ВИЙШЛИ ДРУКОМ ПРАЦІ

Cтатті у Scopus/ Web of Science  

 • Yezhyzhanska T., Krainikova T., Masimova L. Book PR: do readers influence on the communication of publishing company? // Innovative Marketing. Volume 15 2019, Issue #4, pp. 66-77. – http://dx.doi.org/10.21511/im.15(4).2019.06.(Scopus);
 • Іващенко В.Л., Горбенко Г.В., Гіденко С. Термінографічна база даних TERM_IN у міжслов’янському діалозі: архітектоніка та проєктування // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,  2020, Vol. 46 No. 2, str.   669 – 691 (Scopus); 
 • Шпак В., Осмоловська О., Масімова Л.,  Романюк Н.,. Inclusive  Literature as an innovative marketing resource of publishing activities // Innovative Marketing, Volume 16, Issue 2, 2020 (Scopus);
 • Zhenchenko M., Melnyk O., Miroshnychenko V., Zhenchenko I. Electronic Textbooks for Ukrainian Education: Statistics, Models of Development, Quality Problems // CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 27-32. P. 721-733 (Scopus)
 • Tetiana Krainikova, Eduard Krainikov, Tetiana Yezhyzhanska.  Media behavior of youth in the COVID-19 pandemic in Ukraine. Innovative Marketing. Volume 17, 2021, Issue #1, pp. 94-108 (Scopus).
 • Bakhmat, N., Ridei, N., Liubarets, V., Ivashchenko, V., Petrovska, O., & Averina, K. (2021). Information Technology in Incentive Management in Student Learning [Article]. International Journal of Computer Science and Network Security, 21(2), 142-147. https://doi.org/10.22937/ijcsns.2021.21.2.16

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ СЕМІНАРІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ, ФОРУМІВ, КРУГЛИХ СТОЛІВ

Міжнародні конференції – 

 • Міжнародна науково-практична конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» (13-14.11.2020) [Горбенко Г.В., Іващенко В.Л., Масімова Л. Г., Харченко О. В.];
 • Міжнародна науково-практична конференція «Виклик COVID-19: безпековий та інформаційний виміри» (7.05.2020) [Шпак В.І.].
 •  І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених та практиків Креативні індустрії: сучасні тренди (13.05.2021) (Масімова Л. Г.)
 •  Організація та проведення Міжнародного круглого стілу з видавцями-практиками «Сучасні виклики та тренди у сфері креативних індустрій» (13.05.2021). Залучені представники Видавнича організації «Wickwick», Гельсінкі, Фінляндія (Осмоловська О. А.)

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ У МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСАХ ТА  КОНФЕРЕНЦІЯХ: 

Переможці Міжнародного конкурсу креативних медіакомунікаційних проєктів: «То_МИ»:

 • Сергієнко Лідія Сергіївна (диплом ІІ ступеня ) (2020);
 • Мітрофанов Олександр Ігорович (диплом ІІІ ступеня ) (2020);
 • Савотіна Валерія Володимирівна (диплом ІІІ ступеня ) (2020);
 • Швачко Олександра Олександрівна (диплом ІІІ ступеня ) (2020);
 • Богомолова Аліна,Бондаренко Катерина, Бабенко Альона, Репік Катерина (диплом І ступеня ) (2021);
 • Вигонний Денис,Білоусова Ірина, Дзюба Богдана, Вознюк Катерина (диплом ІІ ступеня ) (2021);
 • Дорош Тетяна, Кримська Марина, Пашинська Анна, Вітенко Соломія (диплом ІІІ ступеня ) (2021)
 • Садурська Єлизавета  (диплом ІІІ ступеня ) (2021);

Міжнародні конференції

 • І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених та практиків «Креативні індустрії: сучасні тренди» ) –  Добровольська Світлана, Харченко Тетяна, Садурська Єлизавета, Широкова Ірина, Новохацька Марія, Тетірко Ірина, Чепурнова Яна, Шевеленко Олександра, Сінько Андрій, Леннгрен Дар’я, Михайлюк Андрій, Ловейко Тетяна, Скробат Марія, Мойса Олег, Аскерова Вероніка, Перевертун Ольга, Ільїна Валентина, Лузан Катерина, Ситник Володимир, Ощовська Ірина.
 • Міжнародний круглий стіл із видавцями-практиками «Сучасні виклики та тренди у сфері креативних індустрій» (13.05.2021) –  Михайлюк Андрій, Ільїна Валентина, Дорош Тетяна, Валько Ірина, Вигонний Денис.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Права людини: від декларації – до забезпечення» (2021) – Скробат Марія, Широкова Ірина.

Факультет у соціальних мережах