Наукові публікації здобувачів

Локшин, П. С., Грисюк, В. П., Єфімова, М. П. (2024). Особливості спортивної журналістики в Україні: історія становлення, проблеми та основні тенденції розвитку. Обрії друкарства. Вип. 3 (15). 2024, Київ.

 

Погребняк І., Ясінська М. Специфіка культурної ідентичності у проблематиці сучасних медіа. Інтегровані комунікації, No 2 (16), 2023. С. 57 -62. URL: https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/22/8

 

Нестеров В., Лісневська А. XІ ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДІПРОЄКТІВ ПАТРІОТИЧНОХЇ ТЕМАТИКИ. Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка», 29 листопада 2023 р., Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського». м. Київ. https://vsr.vpi.kpi.ua/uk/scince-m/naukovi-publikatsiji.html

 

Волуца В., Грисюк В. Процес підготовки журналістів до робочого відрядження у зони бойових дій. Українська журналістика у світовому інформаційно-комунікаційному контексті: здобутки і перспективи: зб. наук. пр. за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 24-25 листоп. 2023 р. Київ, 2023. С. 283-287. URL: http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/wp-content/uploads/2024/02/Conference.pdf 

 

Волуца Л. Грисюк В. Становище військової журналістики в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Українська журналістика у світовому інформаційно-комунікаційному контексті: здобутки і перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 24-25 листоп. 2023 р. Київ, 2023. С. 287-290. URL:  http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/wp-content/uploads/2024/02/Conference.pdf

 

Zhuravska, O., Rosinska O. (2022). The Phenomenon of Social Invisibility of Certain Ukrainian Citizens Categories during Crisis Periods. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. 14(4), 1-15. https://doi.org/10.21659/rupkatha.v14n4.09 Журнал індексується в Web of Science, Scopus, ERIHPLUS, EBSCO, UGC

Феномен соціальної непомітності окремих категорій громадян України в кризові періоди

 

Rosinska O. (2022) Models of Stereotypizaton of National Characteristics, Gender Roles and Behavioral Scenarios in Series (on the Example of the Polish Series “The Girls From Lviv” and “The Londoners”).  Synopsis: text, context, mediа, ISSN 2311-259X, Kyiv, pp. 146–155, 28(3), 2022. Журнал індексується в ERICH PLUS, Ulrichsweb, DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus International (ICV 2021: 73,33; ICV 2020: 80,87; ICV 2019: 85,29), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Simple Search Metadata (SSM), Information Matrix for the Analysis of Journals, Dimensions, Lens.org, 1findr, Scilit

 

Khamedova, O., Zhuravska, O., Rosinska, O., Gandziuk, V. (2021) Gender Discrimination in the Media of Eastern Europe: A Historical and Comparative Aspect Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, 13 (1). 1-12. ISSN 0975-2935. Журнал індексується в Web of Science, Scopus, ERIHPLUS, EBSCO, UGC.

 

Rosinska, O., Horbenko, H., & Zhuravska, O. (2021). Reseaching the Aspects of Interaction Between Educators And Students In The Distance Learning System. Journal of Information Technologies in Education (ITE), (45). https://doi.org/10.14308/ite000731. Журнал індексується вCrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, DOAJ, Google Scholar, Abstracting data base “Ukrainika naukova”, Index Copernicus International S.A.

 

Забезпечення інформаційної відкритості закладами вищої освіти України [Текст] / Я. С. Фруктова, А. П. Драч // Інтегровані комунікації = Integrated communication : науковий журнал. - 2020. - Вип. 2(10). - С. 40-47.

 

Нестеров Владислав Олегович, Використання інтернет-платформ в проєктній діяльності майбутніх журналістів. Обрії друкарства вип. 2 (14). 2023, Київ. 

 

Мушаровська Катерина Вікторівна, Аналіз ранкового шоу "Сніданок з 1+1" на предмет відповідності потребам аудиторії в умовах війни. Участь в III Всеукраїнській студентській науковій конференції «ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ: МЕТОДИКА ТА ПРАКТИКА» 21 квітня 2023 р, Ужгород

Лаврентій В.М. Особливості документального фільму як продукту журналістської діяльності. Участь у III Всеукраїнській студентській науковій конференції «Формування сучасної науки: методика та практика», 21 квітня 2023 р, м Ужгород

Панова М. « Документальні фільми як інструмент відображення воєнної реальності» Участь у III Всеукраїнській студентській науковій конференції «Формування сучасної науки: методика та практика», 21 квітня 2023 р, м Ужгород

Зеленова Д. ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА. ВПЛИВ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Науковий керівник: Погребняк І.В. Участь у III Всеукраїнській студентській науковій конференції «Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики», 19 травня 2023, м. Харків.

Дем’яненко М.В., ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЖУРНАЛІСТСЬКІ МАТЕРІАЛИ ЗІ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ В TELEGRAM-КАНАЛІ. Науковий керівник: Лісневська А.Л. IV Міжнародна студентська наукова конференція «КОНЦЕПТ НАУКИ XXI: СТРАТЕГІЇ, МЕТОДИ ТА НАУКОВІ ІНСТРУМЕНТИ», 3 листопада 2023 р. м. Вінниця 

 

MCEPASTEBIN%

Факультет у соціальних мережах