Контакти

(044) 485-21-19

 kmj.fj@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка,13-Б, каб. 117

Google-Scholar-logo Профіль кафедри у Google Scholar

fb iconПрофіль кафедри у Facebook

Наукові видання

01.02.2023 14.37.21 RECModern trends in the functioning of media studies in informational, scientific and educational discourse: Monograph

Автори: H.Horbenko, M.Vaskiv, O.Bykova, O.Mitchuk, V.Soshynska (Tallinn: Teadmus OÜ, 2023, 174 p.).

The monograph examines the functioning of the regional press during the period of independence of Ukraine. Through a comparison with European (primarily German) geneology, the necessity and problems of reforming the classification of journalistic genres and groups of genres inherited from the Soviet era in modern Ukrainian journalism are determined. Zaboy magazine was studied in the socio-cultural context of the time: history, thematic palette, leading authors. The functioning of modern liberal information culture in the context of theoretical and methodological principles is characterized; the substantive and auditory characteristics of social communications as the main concepts of the functioning of liberal information culture, enlightenment of liberal information culture are characterized. A scientific and research characterization of the Russian-Ukrainian hybrid conflict in the east of Ukraine (2014-2021) was carried out. The reasons, course and results of Russian military aggression against Ukraine are characterized.

 

Попередній перегляд

 


Kolektyv monograph v druk NEW

Медіазнавчі студії в євроінтеграційному дискурсі України: монографія 
Автори: В. Л. Іващенко, В. Є. Сошинська, Я. Є. Сошинська, О. В. Григоревська, З. І. Алфьорова, М. А. Карась, О. А. Хамедова 
Монографія розкриває проблематику взаємодії наукового й освітнього дискурсів, зокрема в аспекті формування медіазнавства як нової галузі знання та його впровадження в освітній процес. Знайомить із засадами освітньої політики ЄС та України у сфері медійної, інформаційної й цифрової грамотності населення. Дає загальну картину про медіакультуру як інформаційну основу медіазнавства у вимірах цифрових бібліотечних, архівних і музейних проєктів європейських країн. Формат медіазнавчих студій актуалізує також затребувану сьогоденням проблематику медіакомунікацій, зокрема арткомунікації в аудіовізуальній сфері, та пресознавства як розділу медіазнавства, орієнтованого на цифровізацію суспільства та гендерні дискусії. Для фахівців у галузі медіа, соціальних комунікацій, журналістів, бібліотекознавців, архівознавців, музеєзнавців, а також для студентів, аспірантів, докторантів за профільними напрямами журналістики, інформології та бібліотечної справи, медіакомунікації. 
 

 Поперередній перегляд 

 


cover Polit problПолітичні проблеми розвитку глобальної медійної системи в постбіполярний період : монографія

Автор: Терещук Віталій Іванович

Монографія присвячена дослідженню політичного виміру функціонування глобальної медіа-системи в умовах постбіполярного світу. Характеризується місце проблематики медійної сфери у сучасному міжнародному політичному дискурсі, аналізуються глобалізація і регіоналізація як паралельні тренди розвитку глобальної медійної системи. Розкривається роль мас-медій як інструменту зовнішньополітичної комунікації, доводиться ключова роль транскордонних ЗМК як компонента реалізації м’якої сили акторів міжнародних відносин. Значна увага приділяється дослідженню місця України у глобальній медіа-системі, характеристиці еволюції міжнародного вектору державної інформаційної політики.
Видання орієнтоване на дослідників проблем міжнародної інформації та комунікації.
ISBN 978-966-7128-96-8 
 

Попередній перегляд

 

Zrazhevska 5Розуміння медіакультури: комунікація, постмодерн, ідентичність, ідеології, медіаконтроль. Монографія

Автор: Зражевська Ніна Іванівна

У медіатизованому суспільстві медіакультура виступає медіакультурою, розширяючи можливості інформаційного впливу аж до формування свідомості людини та її ідентичності. Уперше медіакультура розглянута як феномен соціальних комунікацій, як чинник медіатизації соціального життя. В монографії представлений аналіз методів дослідження медіакультури, виокремлені панелі засада на яких базується культура: комунікація, постмодерн, ідентичність, ідеології, медіаконтроль. Монографія адресована студентам, викладачам гуманітарних вузів та усім, хто цікавиться проблемами медіакультури.
ISBN 978-966-493-497-5 
 

Tereshchuk2012Електронний PR як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави: Монографія

Автор: Терещук Віталій Іванович

У монографії досліджуються особливості зовнішньополітичного іміджу держави і виявляється роль електронного PR як сучасного та ефективного інструменту його формування; характеризуються основні інструменти електронного PR, які можуть  бути використані при здійсненні іміджевих комунікацій; аналізується досвід США та України у цій сфері.
Для науковців, викладачів, дипломатів, а також усіх, хто цікавиться практичними питаннями зовнішньої політики та публічної дипломатії. 
ISBN 978-966-7735-65-4
 
 

 

Факультет у соціальних мережах