Сторінка гаранта

Освітня програма

061.00.06 Контент-продюсування цифрових медіапроєктів

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Галузь знань       06 «Журналістика»

Спеціальність     061 «Журналістика»

Кваліфікація       магістр журналістикиNMГарант програми: Надія Миколаївна Фіголь, завідувачка кафедри медіапродюсування та видавничої справи Факультету журналістики, доктор наук з соціальних комунікацій, доцент.

Мета освітньої програми: підготовка фахівців, здатних ефективно управляти цифровими медіапроєктами, продукувати та реалізовувати нові ідеї у сфері креативних індустрій, створювати та просувати цифрові медіапродукти.

Унікальність  програми  обумовлюється її основним фокусом: Спеціальна освіта в галузі журналістика з фокусуванням на підготовці професіонала в сфері продюсування цифрових медіапроєктів.

Цілі навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування у професійній діяльності у галузі  журналістики.  

Цілі програми реалізуються через навчання побудоване на проєктних засадах:

 • формування здатності продукувати креативні ідеї в сфері цифрових медіа завдяки інноваційним технологіям навчання; 
 • формування здатності впроваджувати інноваційні проєкти в сфері цифрових медіа;
 • вміння ефективно просувати цифрові медіапродукти;
 • зорієнтованість на створення власного робочого місця в сфері цифрових медіа (цифрового робочого місця);
 • досягнення програмних результатів навчання відбувається на основі сучасних практик з використанням сучасної матеріально-технічної  інфраструктури Університету Грінченка.

Освітня програма 

Навчальний план

Дослідження освітніх потреб потенційних абітурієнтів

Опитування "Викладач очима студентів"/Рівень задоволення здобувачів викладанням

Опитування здобувачів освітньої програми

Опитування НПП освітньої програми

 

Шановні колеги!

Запрошую усіх стейкхолдерів до співпраці щодо реалізації та покращення Освітньої програми. Свої пропозиції прошу надсилати на онлайн-ресурс (https://cutt.ly/lx47ILW) або безпосередньо на мою електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Освітня програма

061.00.03 «Видавнича справа та редагування»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Галузь знань       06 «Журналістика»

Спеціальність     061 «Журналістика»

Кваліфікація       бакалавр журналістики

 

shpakГарант програми: Шпак Віктор Іванович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри видавничої справи Інституту журналістики, віце-президент ГО «Національна академія наук вищої освіти України», академік-секретар відділення масової комунікації, заслужений журналіст України. За успіхи в розбудові видавничої галузі України нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Мета: Освітньої програми: сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов; надати освіту в галузі журналістики із широким доступом до працевлаштування в сфері видавничої справи та редагування, підготувати студентів із особливим інтересом до подальшого навчання.

Цілі навчання: формування компетентностей, які забезпечать професійну самореалізацію та безперервний професійний розвиток фахівця галузі знань 06 «Журналістика». 

Унікальність ОП полягає у реалізації концепції студентоцентрованого навчання в сфері журналістики:

 • активній взаємодії здобувачів, роботодавців та наукової спільноти;
 • практико-орієнтованному векторі фахової підготовки: центри формування компетентпостей – сучасні бази практик (практична складова нараховує 34,5 кредитів (19,7 %);
 • наявності унікального науково-педагогічного складу (70 % яких є фахівцями-практиками);
 • формування фахових компетентностей здобувача базується на проєктних та інтерактивних технологіях навчання (реалізація міждисциплінарних проєктів);
 • формування м’яких навичок актуальних для працевлаштування в сфері журналістики (креативність, робота в команді, іншомовна компетентність тощо).

Освітня програма (нова редакція), 2021

Навчальний план (нова редакція), 2021

Освітня програма (зі змінами), 2020

Навчальний план, 2017

Шановні колеги!

Запрошую усіх стейкхолдерів до співпраці щодо реалізації та покращення Освітньої програми. Свої пропозиції прошу надсилати на онлайн-ресурс (https://cutt.ly/dzNUJXV) або безпосередньо на мою електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Освітня програма

061.00.03 «Видавнича справа та редагування»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Галузь знань       06 «Журналістика»

Спеціальність     061 «Журналістика»

Кваліфікація       магістр журналістики

 

vernyhoraГарант програми: Вернигора Ніна Миколаївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи Інституту журналістики, заступник головного редактора наукового журналу «Інтегровані комунікації = Integrated communications», головний редактор альманаху «Біла Ворона», голова Творчого об’єднання дитячих письменників КО НСПУ, член НСПУ, член НСЖУ. 

Мета освітньої програми: забезпечення поглибленої підготовки фахівців у сфері журналістики, формування готовності до розв’язання складних завдань та проблем у професійній діяльності, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, за допомогою інноваційних технологій управління сучасним видавничим процесом.

Цілі навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування у професійній діяльності у галузі журналістики.  

Унікальність ОП полягає у реалізації концепції формування управлінських компетентностей в сфері журналістики:

 • зорієнтованість на створення власних конкурентоспроможних проєктів;
 • формування управлінських компетентностей у сфері журналістики (головний редактор, керівник відділу тощо);
 • формування компетентностей актуальних для успішної управлінської діяльності в сфері журналістики (креативність, інноваційність, лідерство, іншомовна компетентність тощо).

Освітня програма 

Навчальний план

Шановні колеги!

Запрошую усіх стейкхолдерів до співпраці щодо реалізації та покращення Освітньої програми. Свої пропозиції прошу надсилати на онлайн-ресурс (https://cutt.ly/9x47oCE) або безпосередньо на мою електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Факультет у соціальних мережах