Підручники, посібники та навчально-методичні матеріали кафедри

Kolektyv monograph v druk NEWУ липні 2022 року було видано навчальний посібник "Видавничий бізнес: книга редактора" (автор: В.І. Шпак; Рецензенти: С.А. Водолазька, В.Л. Іващенко, О.В. Тріщук, Київ : ДП «Експрес-об`ява», 2022. 292 с.). У навчальному посібнику проаналізовано стан видавничої справи як складової частини підприємницької діяльності у системі ринкової економіки. Охарактеризовано всі етапи видавничої діяльності та її особливості, дано рекомендації щодо започаткування й ефективного ведення бізнесу в сучасних умовах. Призначений для формування фахової підготовки спеціалістів галузі. Довідково-нормативні матеріали незамінні у практичній видавничо-поліграфічній діяльності. Для студентів видавничих професій, дослідників галузі, видавців-практиків та майбутніх підприємців.
 

 

  _________________________________________________________________________

Осмоловська О.А. "Київ — всесвітня книжкова столиця": Методичні рекомендації до організації та виконання проєктної самостійної роботи з дисципліни «Видавничий бізнес» (Київ, 2021)


Shpak SPT

Іващенко В.Л. Сучасні медіакомунікативні технології: навчальний посібник. Київ: ТОВ «Видавництво “Розумники”», 2021. 192 с.

Рецензенти: 

 Бондар Юрій Володимирович —  кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Пенчук Інна Леонідівна — доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики та української філології Класичного приватного університету

У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал, питання для самоконтролю та підсумкового контролю, практичні завдання й завдання для поточного контролю, тести підсумкового контролю з дисципліни «Сучасні медіакомунікативні технології» для магістрів журналістських спеціальностей.

Видання спрямоване: на формування у студентів системи знань про комунікації як соціальний феномен і технології як спосіб керування комунікативними процесами у вирішенні фахових завдань; на оволодіннябазовим інструментарієм сучасних медіакомунікативних технологій; на вироблення навичок і умінь передбачати поведінку аудиторії на новий інформаційний продукт та використовувати набуті знання в практичній професійній діяльності.

Для студентів та викладачів закладів вищої освіти.


 

 

Shpak SPTСловник поліграфічних термінів: книга редактора / укл. В.І. Шпак. – К. : ДП «Експрес-об'ява», 2018. – 144 с.

Рецензенти:
Ю.В. Бондар – кандидат політичних наук, завідувач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Л.Г. Масімова – кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка;
В.Л. Іващенко – доктор філологічних наук, професор кафедри видавничої справи, заступник директора Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Пропонований словник узагальнює сучасні трактування основних поліграфічних термінів та покликаний бути підґрунтям для вивчення курсу «Поліграфія» студентами редакційно-видавничих професій.
Видання буде корисним і для видавців-практиків та всіх, хто цікавиться видавничою галуззю.

 

 

Shpak USVШпак В.І. Управління сучасним видавництвом: книга редактора : навчальний посібник / В.І. Шпак. – К. : ДП «Експрес-об'ява», 2018. – 396 с.

Рецензенти:
Ю.В. Бондар – кандидат політичних наук, завідувач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Л.Г. Масімова – кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка;
В.Л. Іващенко – доктор філологічних наук, професор кафедри видавничої справи, заступник директора Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

У навчальному посібнику дана характеристика сучасного видавничого ринку України, розглянуто основні засади видавничої діяльності, проаналізовано види та структуру видавництв, наведено матеріал по системі регулювання та управління видавничою діяльністю, визначені особливості трансформації видавничої діяльності в
сучасних умовах. Особливу увагу приділено: змісту, основним етапам та управлінню редакційно-видавничими процесами; системі планування у видавництві; управління витратами і цінами; започаткуванню видавничого підприємництва.
Книга призначена для студентів редакційно-видавничих спеціальностей, видавців-практиків, всіх, хто цікавиться видавничою галуззю.

__________________________________________________________________________

 

Obklad komp grafЖенченко І. В., Женченко М. І. Комп’ютерна графіка: Adobe Photoshop: навч. посіб. / Ігор Женченко; Марина Женченко. — Київ: Жнець,  2017. — 96 с.: іл.

 

У посібнику запропоновано найбільш ефективну при опануванні комп’ютерних програм методику викладання основ роботи в програмі растрової графіки Adobe Photoshop — виконання  студентами практичних завдань з ілюстрованими покроковими інструкціями.

 

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Видавнича справа та редагування», «Журналістика», «Реклама та зв’язки із громадськістю», а також усіх, хто хоче навчитися працювати у популярный програмі растрової графіки Adobe Photoshop.

 

__________________________________________________________________________

Методичні рекомендації

bookLG1

 

 

 

Масімова Л. Г. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра: методичні матеріали для студентів напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» / Л. Г. Масімова. – К. : Білий тигр, 2015. – 33 с.

 

 

 

bookLG2

 

 

 

Масімова Л. Г. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра: методичні матеріали для студентів напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» / Л. Г. Масімова. – К. : Білий тигр, 2017. – 30 с.

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

Видання попередніх років:

bookKE2 bookKE1 shpak1bookRV1 poet1

Факультет у соціальних мережах