Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024

zbory trud kol fak zhur00001

18 січня 2024 року відбулися Збори трудового колективу Факультету журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

В роботі зборів взяла участь проректор з наукової роботи, голова Вченої ради Університету Грінченка, доктор філологічних наук, професор, Наталія Віннікова. 

Декан Факультету журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України Галина Горбенко ознайомила колектив Факультету зі звітом про діяльність за 2023 рік. 

Декан Факультету різнобічно та ґрунтовно представила кількісні та якісні результати діяльності. В звіті було окреслено місце Факультету журналістики Університету Грінченка в системі столичної освіти, науково-освітньому просторі України та світу, представлено заходи щодо реалізації Цілей сталого розвитку та стратегії відкритості, закцентовано увагу на результатах вступної кампанії-2023.

Окремий розділ звіту був присвячений корпоративній культурі Факультету журналістики, розвитку персоналу та роботі зі співробітниками в умовах воєнного стану, у якому також було здійснено порівняльну характеристику підвищення кваліфікації викладачів Факультету за 2022-2023 рр. Галина Василівна подякувала від усього колективу співробітників та випускників Факультету журналістики, які боронять Україну у лавах ЗСУ та відзначені «Медаллю Грінченка» й медаллю від Київського міського голови «Честь. Слава. Держава».

Вагомі здобутки Факультету були висвітлені у ще одному розділі презентації: «Особливості соціально-гуманітарної роботи, взаємодія зі студентським самоврядуванням, мистецтво та студентський спорт в умовах воєнного стану». У ньому були представлена діяльність Центрів практичних компетенцій: НВМ «Грінченко-інформ», Навчальної лабораторії радіомовлення, НВМ тележурналістики. Галина Горбенко розповіла про залучення здобувачів та співробітників до відзначення професійних свят та знакових дат з партнерами нашого Факультету; багаточисельні заходи щодо розвитку корпоративної культури, гостьові лекції, майстер-класи, воркшопи. Окремо була висвітлена діяльність Ради студентського самоврядування Факультету журналістики. Учасники Зборів трудового колективу були поінформовані про соціальний супровід 165 студентів пільгових категорій.

У розділі «Забезпечення якості освіти в умовах воєнного стану» ще раз згадали, що упродовж 2023 р. було здійснено випуск бакалаврів (209 осіб – у червні 2023 р.) та магістрів (50 осіб – у грудні 2023 р). Було наголошено, що за звітний період успішно пройшла акредитацію освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 061.00.05 Міжнародна журналістика, було затверджено нову освітньо-професійну програму 061.00.07 Міжнародні медіа та цифрові комунікації та нові редакції п’яти освітньо-професійних програм для спеціальності 061 Журналістика другого (магістерського) рівня вищої освіти. Серед здобутків Факультету − укладання 36 договорів з новими базами практики.

Представляючи розділ «Наукові дослідження, інновації, публікаційна активність, наукометрія та розвиток культури академічної доброчесності в Університеті», Галина Василівна ознайомила присутніх зі статистикою публікаційної активності співробітників. Окремо було відзначено діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Факультету журналістики за 2023 рік.

«Інтернаціоналізація в умовах воєнного стану» − ще один розділ звіту, де є вагомі здобутки: у 2023 році 49 здобувачів освіти завершили, а 4 вступили на програми академічної мобільності (навчання), 11 викладачів та здобувачів ступеня доктора філософії брали участь у міжнародних програмах академічної мобільності та мали міжнародні стажування.

Декан Факультету Галина Горбенко також наголосила на стандартах соціальної відповідальності та партнерства, яких дотримується Факультет журналістики, розповіла про просвітницьку роботу, яку проводить та ознайомила з проєктами для різних вікових категорій, у т.ч. «З Києвом і для Києва».

І на завершення виступу були окреслені пріоритети роботи Факультету на 2024 рік.

В обговоренні звіту взяли участь члени трудового колективу від професорсько-викладацького складу та студентства: Тетяна Поліщук, Мар’яна Ангелова, Поліна Черненко, Олег Семенюк, Вікторія Іващенко, Леонід Новохатько.

Зборами трудового колективу Факультету журналістики було одноголосно затверджено звіт.

Проректор з наукової роботи, голова Вченої ради Університету Грінченка, доктор філологічних наук, професор, Наталія Віннікова, привітала Галину Василівну та колектив Факультету журналістики з одностайним схваленням звіту та побажала натхнення, сили, успіху, подякувала за проєкти, які спрямовані на співпрацю з територіальною громадою м. Києва та подякувала представникам місцевої влади за підтримку Університету.

На засіданні також відбулося голосування за обрання виборних представників до складу вченої ради Факультету, Вченої ради Університету, делегатів на Конференцію трудового колективу Університету Грінченка.

Відбулося вручення членських квитків та прес-карт новим членам Національної спілки журналістів України від Факультету.

 

Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024
Збори трудового коле...
Збори трудового колективу Факультету журналістики 2024

Факультет у соціальних мережах