Академічна мобільність заступника директора Інституту журналістики з науково-методичної та навчальної роботи, доцента кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Стадніченко О.І.

vypusk

У травні 2022 року було укладено договір про участь заступника директора Інституту журналістики з науково-методичної та навчальної роботи, доцента кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Ольги Іванівни Стадніченко в програмі академічної мобільності до Університету Атенеуму (Польща, м. Ґданськ).

У межах програми мобільності було також підписано меморандум про співпрацію між Ґданським університетом (Польща, м. Ґданськ) і Київським університетом імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ), результатом якої стало відвідування онлайн-лекції викладачів Ґданського університету та проведення консультації з колегами щодо реалізації освітніх програм із підготовки фахівців бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти в умовах дистанційного навчання. 10 червня 2022 року в цьому ж університеті для студентів та викладачів Ольга Стадніченко провела лекцію на тему "Російська меншина в Україні як елемент 'гібридної' війни". Вибір теми зумовлено проханнями польських колег, що викликало активне обговорення окресленої проблематики. Детальніше можна ознайомитися з інформацію за покликанням на сайті Uniwersytet Gdański

Факультет у соціальних мережах