Реалізація спільного проєкту з академічної мобільності для викладачів (Staff Mobility for Teaching Agreement) у межах програми Erasmus+KA 107 відповідно до угоди між Університетом Грінченка та Університетом Жирони (Іспанія)

vypusk

У період із 22 по 30 листопада 2021 року в Університеті Жирони (Іспанія) було реалізовано черговий етап виконання міжнародного проєкту в межах програми Erasmus+ KA 107, який здійснюється відповідно до міжуніверситетської угоди про академічну мобільність для викладачів (Staff Mobility for Teaching Agreement).

Від Університету Грінченка безпосереднє виконання цієї частини проєкту забезпечила кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків із громадськістю Інституту журналістики Маргарита Миколаївна Нетреба.

Під час перебування в університеті Жирони: 

  • прочитано курс лекцій у межах дисципліни «Креатив у комунікаціях», присвячений креативному інструментарію CRAFT (Creative Algorithm Framework and Tools) та теорії вирішення винахідницьких завдань для студентів 4 курсу освітньої програми «Реклама та зв’язки з громадськістю»;
  • проведено лекцію-презентацію для студентів різних курсів про Київський університет імені Бориса Грінченка, освітню програму «Реклама та зв’язки з громадськістю», навчання в центрах компетентностей, про активне студентське життя та освітні проєкти;
  • відбулися робочі зустрічі з деканом факультету туризму Joaquim Majó Fernández, заступником декана Sílvia Espinosa та керівником міжнародного відділу факультету José Garcia-Boër, під час яких обговорювалися питання а) подальшої тісної співпраці між обома університетами, б) наукових пошуків та їх реалізації в написанні колективних праць, в) організації спільних міжнародних конференцій, г) реалізації  нової програми міжнародного онлайн-навчання COIL (Collaborative Online International Learning) та ін. 

Результатом мобільності Маргарити Миколаївни Нетреби стала підготовка наукової статті для журналу, що індексується у наукометричній базі Scopus. Стаття репрезентує результат спільної роботи Університету Жирони, Радіообсерваторії Каталонії (OBS) Автономного університету Барселони (UAB) та Університету Грінченка в аспекті дослідження стану популярності традиційних аудіовізуальних засобів масової інформації й встановлення домінантного режиму медіаспоживання студентської молоді.

Реалізація спільного...
Реалізація спільного проєкту з академічної мобільності для викладачів (Staff Mobility for Teaching Agreement) у межах програми Erasmus+KA 107 відповідно до угоди між Університетом Грінченка та Університетом Жирони (Іспанія)
Реалізація спільного...
Реалізація спільного проєкту з академічної мобільності для викладачів (Staff Mobility for Teaching Agreement) у межах програми Erasmus+KA 107 відповідно до угоди між Університетом Грінченка та Університетом Жирони (Іспанія)
Реалізація спільного...
Реалізація спільного проєкту з академічної мобільності для викладачів (Staff Mobility for Teaching Agreement) у межах програми Erasmus+KA 107 відповідно до угоди між Університетом Грінченка та Університетом Жирони (Іспанія)
Реалізація спільного...
Реалізація спільного проєкту з академічної мобільності для викладачів (Staff Mobility for Teaching Agreement) у межах програми Erasmus+KA 107 відповідно до угоди між Університетом Грінченка та Університетом Жирони (Іспанія)
Реалізація спільного...
Реалізація спільного проєкту з академічної мобільності для викладачів (Staff Mobility for Teaching Agreement) у межах програми Erasmus+KA 107 відповідно до угоди між Університетом Грінченка та Університетом Жирони (Іспанія)
Реалізація спільного...
Реалізація спільного проєкту з академічної мобільності для викладачів (Staff Mobility for Teaching Agreement) у межах програми Erasmus+KA 107 відповідно до угоди між Університетом Грінченка та Університетом Жирони (Іспанія)
Реалізація спільного...
Реалізація спільного проєкту з академічної мобільності для викладачів (Staff Mobility for Teaching Agreement) у межах програми Erasmus+KA 107 відповідно до угоди між Університетом Грінченка та Університетом Жирони (Іспанія)

 

Факультет у соціальних мережах