Конкурс на переведення на вакантні місця регіонального замовлення

Шановні студенти денної форми  2, 3, 4 курсів (фахові молодші бакалаври, бакалаври) та 2 курсу (магістри), які навчаються на місцях, що фінансуються за кошти фізичних (юридичних) осіб (на договірній основі).

Оголошується конкурс на переведення на вакантні  місця регіонального замовлення. 

Для участі у конкурсі претенденти мають подати заступникам деканів з науково-методичної та навчальної роботи перелік документів відповідно до "Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення в Київському університеті імені Бориса Грінченка".

Кінцевий термін подачі заяв: 12 вересня 2022 року до 12-00.

Подробиці

Факультет у соціальних мережах