Видання викладачів кафедри

cover Polit problПолітичні проблеми розвитку глобальної медійної системи в постбіполярний період : монографія

Автор: Терещук Віталій Іванович

Монографія присвячена дослідженню політичного виміру функціонування глобальної медіа-системи в умовах постбіполярного світу. Характеризується місце проблематики медійної сфери у сучасному міжнародному політичному дискурсі, аналізуються глобалізація і регіоналізація як паралельні тренди розвитку глобальної медійної системи. Розкривається роль мас-медій як інструменту зовнішньополітичної комунікації, доводиться ключова роль транскордонних ЗМК як компонента реалізації м’якої сили акторів міжнародних відносин. Значна увага приділяється дослідженню місця України у глобальній медіа-системі, характеристиці еволюції міжнародного вектору державної інформаційної політики.
Видання орієнтоване на дослідників проблем міжнародної інформації та комунікації.
ISBN 978-966-7128-96-8 
 
Попередній перегляд
 

Kolektyv monograph v druk NEWІнтернет-журналістика: Комунікативні маркери: Навчально-методичний посібник

Автори: Досенко Анжеліка Костянтинівна, Погребняк Інга Василівна

Навчально-методичний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Журналістика». Подано загальні відомості про інтернет- журналістику, основні поняття комунікативних маркерів та класифікацій соціально-комунікаційних одиниць. Описано комунікацію в інтернеті загалом, а саме у блогосфері, соціальних мережах та у сфері функціонування аматорських медіа.

ISBN 978-611-01-1723-4

 

Попередній перегляд 

   

cover masovi komunikМасові комунікації : Навчальний посібник

Автор: Терещук Віталій Іванович

Розкриваються сучасні підходи до змісту та особливостей масових комунікацій як сфери діяльності. Дається огляд структурних елементів масовокомунікаційних процесів. Особлива увага приділена проблемі аналізу масових комунікацій.
Для студентів, що опановують фах інформаційної аналітики. Також може становити інтерес для студентів, аспірантів та фахівців, що працюють у сфері соціальних комунікацій, та інших галузей, в яких приділяється увага вивченню масовокомунікаційних процесів.
ISBN 978-966-170-011-5 
 
Попередній перегляд
 

Kolektyv monograph v druk NEW

Історія зарубіжної журналістики ХХ століття. Конспект лекцій

Автор: Карась Максим Анатолійович

 

 

 

 

 


 cover Analit zhanry jurnАналітичні жанри журналістики: тексти лекцій

Автор: Карась Максим Анатолійович

Для студентів інститутів та факультетів журналістики університетів, журналістів-практиків.

Факультет у соціальних мережах